Sagami 0.02 1s

60.000

Quy cách: 1 hộp 1 cái.

Xuất xứ: Nhật Bản.

Kích thước: 52mm.

Sagami 0.02 1s

60.000