Sagami 0.02 2s

100.000

Quy cách: 1 hộp 2 cái.

Xuất xứ: Nhật Bản.

Kích thước: 52mm

Sagami 0.02 2s

100.000