Thuốc cường dương Sifilden 100mg – vỉ 4 viên

220.000

Thành phần Thuốc cường dương Sifilden 100mg là gì ?

  • Sildenafil : 100mg
  • Tá dược vừa đủ một viên
Thuốc cường dương Sifilden 100mg – vỉ 4 viên

220.000